Perla regionu Svatý Hostýn

Svatý Hostýn je významné mariánské poutní místo – je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě a po Velehradě také nejpamátnějším. V roce 2018 byl soubor zdejších sakrálních staveb  a soch prohlášen národní kulturní památkou České republiky. Celá komplex zahrnuje poutní baziliku, monumentální venkovní schodiště, ubytovny a restaurace pro poutníky, křížové cesty, hřbitov a rozhlednu. V expozicích Svatohostýnského muzea se představuje historický vývoj Hostýna od prehistorie až po současnost.

 

Horu Hostýn na severozápadním okraji Hostýnských vrchů tvoří dva vrcholy – na vyšším severním vrcholu (736 m) je rozhledna s větrnou elektrárnou, na jižním vrcholu (718 m) je poutní chrám s poutními domy. Podle archeologických nálezů se zde nacházelo rozlehlé pravěké hradiště. Četné archeologické průzkumy prokázaly osídlení Hostýna již ve starší době kamenné.

 

Dominantním objektem Svatého Hostýna je poutní bazilika Nanebevzetí Panny Marie nesoucí titul „basilica minor“ (dostavěna r. 1748) se sochou Panny Marie Svatohostýnské. Bazilika je obklopena ambity a kaplemi. Na počátku venkovního schodiště, které vede až k bazilice, stojí Vodní kaple s vývěrem zázračné vody. Velice cenná je Jurkovičova křížová cesta s Köhlerovými mozaikami. Poslední zastavení cesty ve tvaru rotundy (kruhová kaple Božího hrobu) je v blízkosti lesního hřbitova. Zde jsou na věčném odpočinku osobnosti, jejichž život byl spojen se Svatým Hostýnem. Na vyšším vrcholu je 15 m vysoká rozhledna s 59 železnými schody, nedaleko odtud stojí větrná elektrárna. Webové stránky: www.hostyn.cz

 

Ochutnávka obrazem