Znalecké služby

 Odborná kvalifikace:

  Vzdělání a praxe:
  V roce 1986 jsem absolvoval stavební fakultu Vysokého učení technického v Brně 
  v oboru K - konstrukce a dopravní stavby (statika, programování)
  a v roce 1999 postgraduální studium v Ústavu soudního inženýrství (rovněž VUT v Brně).
  V minulosti jsem pracoval jako programátor pro Centroprojekt Zlín, referent subdodávek 
  pro Ředitelství výstavby spojů Zlín a nejdéle jako samostatný technický pracovník 
  pro Arcibiskupství Olomouc (s náplní práce: správa a obchodování nemovitostí všeho druhu 
  + stavební engineering při přípravě a realizaci staveb). Mezitím jsem pracoval také jako realitní 
  makléř ve Zlínské realitní kanceláři a také jako správce šestipodlažní budovy Regina v centru Zlína.
 
  Další zkušenosti jsem nabyl při přípravě stavebních projektů s financováním z evropské dotace OPPI,
  při zpracování územních studií a změn územních plánů, při vyřizování územních a stavebních povolení
  a při práci v odborných komisích Statutárního města Zlína (mj. majetkové, stavební).
  Od července 2014 jsem zastupitelem Statutárního města Zlína a členem orgánů městských společností.
  Pokračování mé odborné kariéry je uvedeno v záložce "Další odborné aktivity".
 
  Nejpodstatnějším pramenem zkušeností je ovšem nepřetržítá praxe soudního znalce a odhadce
  od závěru roku 2000.

  Odborná kvalifikace znalce a odhadce:
    -  soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Brně ze dne 27.11.2000 
       č.j. Spr 1514/2000 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací 
       na nemovitosti a pro základní obor stavebnictví, odvětví stavby obytné a průmyslové.

    -  odhadce majetku působící na základě Koncesní listiny vydané fyzické osobě ze dne 11.6.2002,
       kterou vystavil Okresní úřad Zlín, referát Okresní živnostenský úřad, pod č.j. ŽÚ-K/47/02-F,
       ev.č. 370500-90606, s předmětem podnikání "Oceňování majetku pro věci nemovité".