Cenová kalkulace

   Formulář - zadání ke zpracování cenové kalkulace:
 
   Stáhněte si formulář, vyplňte a odešlete ke kontrole na moji e-mailovou adresu:
   E-mail:  zbynek@modul-leg.cz
   Tel.:      +420 731 402 122
 
   Nebo mě kontaktujte a dohodneme jiný postup zadání vaší cenové kalkulace.
 
 
  • Skladebné výšky:                                                            Doprava: kamion - 20 palet, nakládka modulů 4-6 hod.
  • základový prah 50 mm
  • modul k věnci 2870 mm
  • věnec 105 mm
  • celkem vč. věnce: 3025 mm