Developering, inženýring

      V této sekci nemohu uvést konrétní příklady uskutečněných aktivit
      z důvodu ochrany osobních údajů a obchodního tajemství.
 
 
       Nabízím a provádím:
 
 • Analýzu zastavitelnosti a možností využítí území (souborů pozemků) ve stávajícím stavu.
   
 • Inicializaci a legalizaci změny způsobu užívání území - zhodnocení území.
   
 • Přípravu území pro umístění a realizace staveb - členění ploch, územní studie apod.
   
 • Stavební přípravu území - dopravní zpřístupnění, napojení inženýrských sítí apod.
   
 • Vyřízení ohlášení staveb, souhlasu se stavbami, územního a stavebního povolení apod.