Obsah naší dodávky - rozpis konstrukčních prvků

Podle našeho cenového rozpočtu:
 
 
I. Stavebnicový systém Modul-LEG®
 
Podkladový práh Modul-LEG® tl. 150 mm
 
Základový práh pro založení stavby. Kotveno pomocí turboštroubů do základové desky.
 
 
Obvodová stěna Modul-LEG® tl. 150 mm
 

Dodávka na stavbu domu svépomocí obsahuje:

- moduly OSB tl. 150 mm včetně latí pro laťování vnitřních i vnějších stran stěny

- spojovací materiál pro laťování

- polystyren EPS tl. 30 mm do předstěn a vnitřní strany obvodové stěny

- reflexní ALU folii včetně pásky na přelepení spojů
  (v případě samostatně stojících garáží je do obvodových stěn jako tepelná izolace použit Polystyren tl. 70 mm,
   stejně tak jak je to u vnitřních příček)

 

Vnitřní stěna Modul-LEG® tl. 150 mm

Dodávka na stavbu domu svépomocí obsahuje:

- moduly lamino nebo MDF tl. 150 mm včetně latí pro laťování vnitřních i vnějších stran stěny

- spojovací materiál pro laťování

- polystyren EPS 30 mm do předstěn a do vnitřních modulů (protihluková izolace v modulech)

- reflexní ALU folii včetně pásky na přelepení spojů

- EPS polystyren do vnitřních příček jako protihluková izolace tl. 70 mm.
  Materiál připravený pro vložení do modulu. Dva rozměry pro jednotlivé velikosti modulů.

 

Překlad Modul-LEG® tl. 150 mm

Stavební prvek nad okna a dveře pro vyztužení konstrukce oslabené stavebním otvorem.

 

Podparapet Modul-LEG® tl. 150 mm

Prvek systému Modul-LEG® sloužící pro dosažení projektové parapetní výšky oken. Spodní záklop.

 

Nadparapet Modul-LEG® tl. 150 mm

Prvek systému Modul-LEG® sloužící pro dosažení projektové výšky oken. Horní záklop.

 

Věnec Modul-LEG® tl. 150 mm

Poslední vrstva systému Modul-LEG® sloužící ke ztužení celé konstrukce. Včetně spojovacích desek a vrutů.

 

Strop Modul-LEG® - panelový pochůzí (PATROVÝ DŮM)

Dodávka na stavbu svépomocí obsahuje:

- stropní fošny 240*50 mm v základním rozestupu 400 mm osově (pokud statický výpočet neurčí jinak)

- spojovací materiál

- 2 x 22 mm QSB desky (nebo 1 x 22 mm QSB desky + 2 x 10 lamino desky)

- 20 mm Hofafest UD - kročejový útlum

Panely se sestavují na zemi - fošny po 400 mm osově a 1*OSB deska nebo 2*10mm lamino nařezáno
dle značení ve výrobní dokumentaci.

 

Záklop pod dveře na obvodové stěně

Záklop (malý obvodový modul) pro dosažení správné montážní výšky dveří v přízemí na obvodové stěně.

 

Záklop věncový / Záklop krokví u krovu stojaté stolice

Záklop věncový u patrových domů slouží k zaklopení prostoru mezi podlahovými fošnami (materiál OSB 10 mm).

Záklop krokví u krovy stojaté stolice slouží k zaklopení prostoru mezi krokvemi (materiál OSB 10 mm).

 

Atypické moduly 

Nejčastěji moduly zkosené pro štítové stěny. Tato položka obsahuje veškeré atypické moduly,
které jsou složitější na výrobu oproti klasickým modulům v běžném tvaru a velikosti.

 

Perlinka (alt. síťovina) s oky

Pro optimální naplnění a zabránění sesedání Climatizeru (v obvodových stěnách 3. nebo 4. řada)

 

II. Střešní konstrukce a střecha - AKCE - montáž vazníků na domě - ZDARMA

Střešní konstrukce

V základní dodávce rozlišujeme tři typy střešních konstrukcí

1) klasický krov stojaté stolice dle statické zprávy a projektové dokumentace - montáž KROVU na domě - ZDARMA

2) atypický krov (nejčastěji valbová nebo polovalba) nebo složitá konstrukce nad rámec klasického krovu stojaté stolice montáž KROVU na domě - ZDARMA

3) příhradové vazníky

Obsah dodávky:

- daná konstrukce

- střešní folie (hydroizolace) v jedné vrstvě vč. pásky na přelepení spojů

- střešní latě pro přichycení folie (tyto latě jsou obsaženy v dodávce latí 30x50 mm pro laťování domu - v případě vazníků není součástí dodávky)

- spojovací prostředky

- doprava

- montáž vazníků na domě - ZDARMA

Při dodávce vazníků není palubkový podhled součástí dodávky

Konečná cena je závislá na statickém posudku a složitosti.
Konečná cena bude dopočítána v konečném rozpočtu (po dokončení výrobní dokumentace).
V případě nadrozměrného nákladu je účtován příplatek dle umístění stavby

Střešní konstrukci krovu dodáváme bez montáže. 
Je nutné  si nechat krov namontovat co nejdříve (viz smluvní podmínky).
Při dodávce vazníků není palubkový podhled součástí dodávky.

 

Palubkový podhled 

Záklop podhledu krokví, připevnění se shora na krokvích.
Dodávka obsahuje palubky včetně lazurovacího nátěru a lazury. 

Cena obsahuje lazurovací lak výrobce Roko -      www.rokospol.cz     

 

III. Střešní konstrukce ploché střechy

Dodávka na stavbu svépomocí obsahuje:

- stropní fošny 240*50 mm v základním rozestupu 400 mm osově (pokud statický výpočet neurčí jinak)

- spojovací materiál

- 1x 22 mm QSB desky

-dodávka materiálu na plochou střechu je detailně řešena viz ZDE:
  https://www.stavebnice-svepomoci.cz/o-nas/technologie-standardnich-nizkoeneregetickych-pasivnich-drevostaveb-svepomoci/
  PLOCHÉ STŘECHY NEDOPORUČUJEME SYSTÉMEM SVÉPOMOCÍ,
  ALE POUZE PROVEDENÍ CERTIFIKOVANOU FIRMOU

 

IV. Ostatní materiál

 

Materiál ostatní - lepící rexlex pásky.

Lepící pásky a další pomocný materiál pro stavbu domu svépomocí.

 

V. Statika

Hranoly (ztužující prvky).

Dle statické zprávy rozmístění podpěr (stojek) krovu. Pokud statický výpočet označí některou konstrukci za více namáhanou apod., je nutno dle výpočtu zatížení (a nejen zatížení) umístit do konstrukce ztužující prvky.
Nejčastěji je toto požadováno v případě velikých prosklených ploch, které mohou oslabit svým provedením konstrukci.

 

Položky nad rámec položkového rozpočtu

Aplikace foukané izolace je cena orientační dle cenové nabídky CIUR a.s. Konečná spotřeba je známa až po aplikaci. Cenu ovlivňuje (mimojiné) počet aplikačních otvorů a konečné množství skutečně spotřebovaného materiálu. Výchozí hodnota hutnosti pro aplikaci je 50 kg/m3. Skutečnost se pohybuje v rozpětí 50 - 55 kg/m3 a dle této hutnosti je také ovlivněna výsledná konečná cena.

Montáže střešních konstrukcí obsahují spojovací materiál a základní montáž v rozsahu sjednaném.
Toto platí i pro montáž latí, kontralatí, střešní folie a palubkového podhledu.

Další položky zde uvedené jsou rozepsány v popisu - Položkový rozpočet nad rámec dodávky dle požadavku investora.

 

Poznámka k cenovému rozpočtu

Orientační položkový rozpočet je sestaven ručním výpočtem na základě dodaných podkladů:

- půdorys z internetu

- vlastní nákres zákazníka

- projektová dokumentace na jiný systém než je dřevostavba Modul-LEG®                                                                                 

Do orientačního rozpočtu nelze zakomponovat veškeré položky. Některé položky jsou počítány odhadem (záleží
na rozsáhlosti podkladů). Vždy se ale snažíme počítat dům co nejpřesněji i s přihlédnutím na naše letité zkušenosti. Přesný výpočet veškerých prvků stavby určí pouze výrobní dokumentace. Výrobní dokumentace je přesná kopie budoucího domu ve 3D. Celý dům je v tomto modelu sestaven úplně stejně jak se bude stavět budoucí stavba v reálu.
Z tohoto důvodu je výrobní dokumentace jedinou cestou, jak přesně spočítat veškeré prvky stavby s přesností na milimetry. Výrobní dokumentace také slouží jako kladečský plán. Běžná praxe bez ohledu na rozsáhlost a kvalitu podkladů je diference cca 10 - 12 % mezi rozpočty orientačními a přesným výpisem (součtem) prvků z výrobní dokumentace. Pokud je projektová dokumentace zpracována na systém Modul-LEG®, je rozdíl mezi rozpočtem orientačním a výrobní dokumentací menší zpravidla 4 - 8%.

Položky rozpočtu:

Stavební část  =  obsahuje stavebnicový systém Modul-LEG® a ostatní konstrukční prvky potřebné pro stavbu.

VRN (vedlejší rozpočtové náklady)  =  obsahují dopravné, balné a doplňkové služby.

Položky nad rámec základního rozpočtu  =  obsahují doplňkové položky.
Dále - pokud zákazník požaduje něco jiného, než standard uvedený ve stavební části, je vše uvedeno zde. 

 

Kompletnímu prohlížení zde: Obsah do dávky ke stavbě svépomocí

 

Další podrobnosti zde:

https://www.stavebnice-svepomoci.cz/obsah-dodavky-pro-stavbu-rodinneho-domu-svepomoci/

 

Dodávka pro stavbu domu svépomocí neobsahuje:

  •     základovou desku
  •     sádrokartonové konstrukce, stropní profily, malby
  •     betonové podlahy,obklady, dlažby, plovoucí podlahy
  •     střešní krytinu (dodávka obsahuje pouze střešní folii a latě na přichycení střešní folie)
  •     okna a dveře včetně vnitřních dveří
  •     zateplení stropu, kompletní zateplovací systém
  •     zateplení vně obvodových modulů Climatizerem plus