Cenové mapy stavebních pozemků

  Ustanovení § 10 zákona č. 151/1997 Sb. a § 27 jeho prováděcí vyhlášky č. 3/2008 Sb. upravují pravidla pro
  zpracování cenových map stavebních pozemků, které po projednání s Ministerstvem financí ČR vydávají příslušné
  obce svojí obecně závaznou vyhláškou. Cenové mapy stavebních pozemků zveřejňuje Ministerstvo financí ČR 
  v Cenovém věstníku a obce je zdarma zpřístupňují veřejnosti.

  Pokud obec vydá svoji cenovou mapu, je tato cenová mapa při administrativním oceňování stavebních pozemků
  závazná. Je-li cena stavebního pozemku uvedena v cenové mapě, má tato cena přednost a při ocenění stavebního 
  pozemku se nepoužije ustanovení § 28 prováděcí vyhlášky.

  V roce 2005 jsem pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 9,
    která nabyla účinnosti dne 1.5.2006. 

  Zlín je krajské město s počtem 79 177 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2004). Na území města 
  je celkem 16 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 11 885 ha a jsou rozčleněna na 70 844 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 10 bylo vymezeno celkem 1 106 skupin parcel obdobných stavebních pozemků.

  V roce 2007 jsem pro obec Bánov (v okrese Uherské Hradiště) zpracoval: 
  - Cenovou mapu stavebních pozemků obce Bánov č. 1,
    která nabyla účinnosti dne 1.3.2007.

  Bánov je obec s počtem 2 080 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2006) ležící na silniční komunikaci 
  I / E50 (hlavní silniční tah Brno - Uherské Hradiště - Starý Hrozenkov, hraniční přechod se Slovenskem) 
  ve vzdálenosti 7 km jihovýchodně od Uherského Brodu. Na území obce je 1 katastrální území o plošné výměře 
  1 625 ha a je rozčleněno na 2 831 parcel. Při zpracování této cenové mapy bylo vymezeno celkem 40 skupin
  parcel obdobných stavebních pozemků.

  V roce 2008 jsem ve spolupráci s vlastní servisní firmou REALBEN s.r.o. Zlín pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 10,
    která nabyla účinnosti dne 1.6.2008. 

  Zlín je krajské město s počtem 78 122 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2007). Na území města 
  je celkem 16 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 11 885 ha a jsou rozčleněna na 72 450 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 10 bylo vymezeno celkem 874 skupin parcel obdobných stavebních pozemků.
 
  V roce 2012 jsem ve spolupráci s vlastní servisní firmou REALBEN s.r.o. Zlín pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 11,
    která nabyla účinnosti dne 1.4.2013. 

  Zlín je krajské město s počtem 75 469 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2011). Na území města 
  je celkem 15 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 10 283 ha a jsou rozčleněna na 70 449 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 11 bylo vymezeno celkem 807 skupin parcel obdobných stavebních pozemků.
 
  V roce 2018 (předáno v lednu 2019) jsem pro Magistrát města Zlína zpracoval:
  - Cenovou mapu stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12,
    která nabyla účinnosti dne 26.7.2019. 

  Zlín je krajské město s počtem 74 947 obyvatel (podle údajů Malého lexikonu obcí ČR 2018). Na území města 
  je celkem 15 katastrálních území, která se rozkládají na ploše 10 283 ha a jsou rozčleněna na 68 912 parcel. 
  Při zpracování cenové mapy č. 12 bylo vymezeno celkem 818 skupin parcel obdobných stavebních pozemků