Další odborné aktivity

Pracoval jsem jako programátor v Centroprojektu Zlín a jako samostatný referent subdodávek

ve stavební společnosti Ředitelství výstaby spojů Zlín. V 90. letech jsem byl zaměstnán 

jako technický pracovník u Arcibiskupství olomouckého s působností na Zlínsku, 

kde jsem samostatně řešil problematiku správy majetku, majetkových převodů, přípravy staveb, 

opravy, údržby a pronájmů nemovitostí apod. Mimo to jsem působil jako realitní makléř

Zlínské realitní kanceláře.

 

Na základě živnostenského oprávnění a uzavřeného smluvního vztahu s vlastníkem jsem od listopadu roku 2000 

do května roku 2009 samostatně vykonával činnost správce Klášterní budovy Regina ve Zlíně, Divadelní 3242/6.

 

Od července roku 2007 provozuji vlastní servisní firmu REALBEN s.r.o. Zlín, IČ 277 38 183, která měla 

zaměstnance. Sídlo firmy bylo na adrese Zlín, Divadelní 3242/6. Provozovna firmy byla na adrese Zlín, Jaroslavice, 

Anenská 169. Předmětem podnikání v souladu se zápisem v obchodním rejstříku byla zejména realitní činnost

zpracování dat. V roce 2014 bylo sídlo firmy přeneseno na adresu Zlín, Jaroslavice,  Anenská 169

a činnost firmy byla dočasně utlumena.

 

V letech 2008-2011 jsem se jako zástupce občanského sdružení Matice Svatohostýnská podílel na přípravě

územní studie poutního místa Svatý Hostýn, která tvoří součást Územního plánu obce Chvalčov, a následně

v této lokalitě připravoval investiční projekty s využitím čerpání evropských fondů z operačního programu 

ROP Střední Morava, podoblasti podpory Fyzická revitalizace území, a z operačního programu Podnikání 

a inovace (OPPI), programu Školicí střediska i Výzva II.

Od roku 2017 pokračuji v činnosti ve výboru Matice svatohostýnká (nyní se statutem: zapsaný spolek),

kde se věnuji především problematice majetkové a stavební.

 

Průběžně provádím odborné poradenství při obchodování a jiném majetkovém nakládání s nemovitostmi

výjimečně také posuzování stavebně technického stavu budov a jejich provedených oprav a rekonstrukcí.

Od roku 2019 také pasportizaci nemovitostí pro doložení jejich technického stavu v okažiku prodeje.

Dále řeším posouzení možnosti, zda je možné realizovat reálné rozdělení budovy na více samostatných budov, 

a zpracovávám prohlášení vlastníka při rozdělení budovy a vymezení bytových a nebytových jednotek 

podle zákona č. 72/1994 Sb.

 

Od srpna 2015 jsem se začal seznamovat s inovativním systémem Strunové dopravy Junického "SkyWay",

jenž je příležitostí k finanční podpoře start-upové vývojářské společnosti a současně unikátní technologií,

která postupem času v mnoha sférách pozitivně ovlivní úroveň života na naší planetě. 

Podnikal jsem aktivity směřující k přípravě a realizaci adresných dopravních projektů SkyWay.

Nyní se společnost SkyWay začíná profilovat ve světovém globálním měřítku.

 

Od ledna 2018 jsem doporučitelem stavebnicového systému dřevostaveb svépomocí Modul-LEG® 

a od 1.2.2018 vedu obchodní zastoupení firmy Modul-LEG® pro Moravu, Vysočinu a Východní Čechy.