Ceník prací

Při účtování za zpracování posudků vycházím z pracnosti a z vedlejších nákladů, jaké si zhotovení díla vyžádalo 
  (nikoliv jako procentuální podíl z určené ceny nemovitostí). U státních a správních orgánů postupuji podle 
  předepsané hodinové sazby. Některé posudky jsou originálním tvůrčím dílem a v těchto případech se lze jen 
  obtížně předem vyjádřit k ceně budoucí práce. 

  Předem se mohu vyjádřit k předpokládané ceně standardních úkonů.

  Určení zjištěné (úřední, administrativní) ceny nemovitostí:
  - rodinné domy             2500 - 4000 Kč
  - rekreační chaty          2000 - 3000 Kč
  - byty                           1800 - 2000 Kč
  - garáže                       1500 - 1800 Kč
  - pozemky                      800 - 2000 Kč
  - provozní objekty                   dohodou

  Záleží na rozsahu příslušenství u oceňovaného objektu, zda si ocenění vyžádalo dohledávání podkladů 
  či použití složitějších způsobů výpočtu a na vzniklých cestovních nákladech.

  U stálých odběratelů lze dohodnout individuální ceny.


  Odhad obvyklé (tržní) ceny nemovitostí:

  Ceny se obvykle pohybují v relaci 3000 - 6000 Kč 
  (ale ve speciálních případech i více, u jednoduchých tržních informací naopak méně).
  Záleží na druhu a rozsahu oceňovaných nemovitostí a na účelu ocenění 
  (a s tím souvisejícím rozsahu výpočtu a vyžádaných příloh).
  Konkrétní cena za odvedenou práci se stanoví dohodou.

  U stálých odběratelů lze dohodnout individuální ceny.